Callaran's On Tech - Happy In The Morning

lösa problem

Jag har frågat honom om han någon gång har försökt sätta sig in i hur den här situationen känns för mig. Hans svar har varit att han inte har kunnat det. Nu tror jag att han inte har förmått det anstränga sig för att förstå det, det hade blivit för tungt för honom. Men självömkan hjälper inte över huvud taget. Det förvärrar faktiskt istället situationen. Man är så up i sina egna känslor att man fullständigt glömmer bort andras. Att ha en vän att prata med i en sån situation är verkligen guld värt, jag tror faktiskt att det är omöjligt att klara annars. Man behöver liksom en spegel, någon som kan hjälpa en att se det verkliga problemet.